Chào mừng bạn đến với RT System

  • Đăng nhập / Đăng ký

1

Months Running

9

Total Gain (%)

9

Monthly Gain (%)

573

Total Trades

81

Win Rate (%)

8

Max Drawdown (%)

Diễn biến tăng trưởng lợi nhuận khách hàng (đơn vị USD)

Tổng hợp giao dịch của khách hàng

Account ID Broker Account Name Vốn đầu tư Thời gian đầu tư Lãi Tỷ suất Link chi tiết tại MQL5.com
1400064415 ICM Hidden 2000.00 1.19 99.13 4.96 Xem chi tiết
1600059135 ICM Hidden 1000.00 1.12 250.21 25.02 Xem chi tiết
2400107 AETOS Hidden 1700.00 0.22 37.58 2.21 Xem chi tiết
1800025210 ICM Hidden 2422.11 0.72 354.60 14.64 Xem chi tiết
1400083570 ICM Hidden 2073.68 0.45 365.48 17.62 Xem chi tiết
220016608 ICM Hidden 1000.00 0.25 94.45 9.44 Xem chi tiết
220017285 AETOS Hidden 2000.00 0.25 58.68 2.93 Xem chi tiết
1468756 NORD Hidden 1000.00 0.25 66.07 6.61 Xem chi tiết
1471492 NORD Hidden 1000.00 0.25 24.96 2.50 Xem chi tiết
2301285 AETOS Hidden 4073.68 0.45 422.79 10.38 Xem chi tiết
2400092 AETOS Hidden 4000.00 0.45 470.71 11.77 Xem chi tiết
1400069732 ICM Hidden 2850.00 0.45 127.26 4.47 Xem chi tiết
220018496 ICM Hidden 2000.00 0.45 32.73 1.64 Xem chi tiết
220013385 ICM Hidden 1000.00 0.45 35.20 3.52 Xem chi tiết


TIN TỨC CẬP NHẬT

1.jpg

Khuyến nghị mua SSI - Cổ phiếu đầu ngành, lợi nhuận tốt nhờ thương vụ VNM

Xem thêm
2.jpg

Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Xem thêm
3.jpg

RT System - Chuẩn bị bán VCB trong 3 tuần tới vùng 64 65

Xem thêm
4.jpg

Bản tin 13.11.2017 - Nhóm Midcap đang tích lũy tốt, một số mã đã vào Uptrend Weekly

Xem thêm

Copyright RT SYSTEM 2018. All right reserved.